Vänförening / Friends Association

För allmänna frågor om Slottsträdgården (guidningar, engagemang i vänföreningen, mm).

For general questions; guided tours, etc.

E-mail: info@slottstradgarden.se E-POST TILL KAFÉET BESVARAS EJ VIA DENNA ADRESS. SE LÄNGRE NER.

Postadress / Address: Föreningen Slottsträdgårdens Vänner, Beridaregatan 2, 217 52 Malmö

OBS! Vänföreningen har inte möjlighet att besvara e-post till kaféet. / The Friends Association does not answer questions concerning the café.

Trädgård / Garden

För frågor till trädgårdsmästare John Taylor (hjälpa till i trädgården, mm).

For questions to head gardener John Taylor; help out in the garden, etc.

Skriv eller ring / Write or call:
E-mail: john.taylor@malmo.se
Tel: +46 (0)734-38 64 15

Kafé / Café

Vänföreningen ansvarar inte för kafét i Slottsträdgården och för frågor om kaféet som öppettider, bokningar, mm hänvisar vi direkt till kaféets hemsida nedan.

For questions on the café (opening hours, bookings, etc).

Se / See kaféets hemsida / the webbsite of the café.